FANDOM


Szaman

Szaman - myszka, która buduje konstrukcje pomagające innym graczom dojść do serka. Szamanem zostaje myszka, która ma najwięcej punktów zebranych w rundach. Po byciu szamanem znowu znajduje się na końcu listy i dalej zbiera punkty.Nie dotyczy to map botcampowych, racingowych, kilku vanillowych i defilantowych. Są trzy tryby szamana: Normalny, Trudny i Boski.

Sterowanie

Szamanem sterujemy podobnie, jak normalną myszką: Poruszamy się i skaczemy strzałkami. Aby zbudować jakiś obiekt, musimy wybrać go w oknie w prawym dolnym rogu, po czym przytrzymać lewy przycisk myszy w miejscu, w którym chcemy ów obiekt postawić.

Aby przyczepić balonik do myszki, należy wybrać balonik i nacisnąć C, V, lub B. Natomiast jeżeli chcemy przyczepić do czegoś deskę, po wybraniu jej należy kliknąć C. Kilkakrotne kliknięcie przycisku zmieni położenie gwoździa.

Gdy potrzebny nam jest przezroczysty obiekt, należy go wybrać i przycisnąć spację.

Natomiast, aby obrócić deskę, należy kręcić rolką w myszce albo klikać X lub Z.

Tryby

Osobny artykuł: Tryb normalny
Osobny artykuł: Tryb trudny
Osobny artykuł: Tryb boski

Przedmioty szamana

Osobny artykuł: Przedmioty szamana

Gdy stajemy się szamanem, w prawym, dolnym rogu ukazuje się nam szamański przybornik. Dzięki ulepszaniu swoich drzewek możemy przywoływać więcej pomocnych przedmiotów lub uzyskać specjalną moc.

Drzewko umiejętności

Osobny artykuł: Drzewko umiejętności

Aby uzyskać większe umiejętności w czasie sprawowania funkcji szamana, możemy wydać punkty z nowego poziomu na Drzewko umiejętności. Jest ono podzielone na 5 kategorii: Duchowy przewodnik, Władca wiatru, Mechanik, Druid oraz Fizyk.

Ciekawostki

  • Czasem, nawet, gdy uratujemy 1000 myszek, nie pojawi nam się tryb Trudny, tak samo dzieje się w przypadku trybu Boskiego. Stanie się to wtedy najpewniej dopiero po dojściu do następnego poziomu lub ponownym zalogowaniu.