FANDOM


PlemięMenu

Ikona plemienia w Menu.

Plemię – grupa utworzona przez gracza, do której mogą dołączać inne myszy. Elementami plemienia są rangi, chatka plemienna, forum oraz logo plemienia. Koszt założenia plemienia to 500 serów.

Komendy

Osobny artykuł: Komendy Plemienia

Rangi

Poszczególne rangi plemienia mogą posiadać różne przywileje, jak np. możliwość zapraszania nowych graczy. Początkowo było dziesięć narzuconych rang:

 1. Duchowy Wódz
 2. Szaman Plemienny
 3. Uczeń Szamana
 4. Wtajemniczony
 5. Łowczyni
 6. Rekruter
 7. Skarbnik
 8. Żołnierz
 9. Kucharz
10. Pomagier

Jednak po aktualizacji związanej z połączeniem platform gier Atelier 801, rangi mogą być edytowane wraz z ich pozwoleniami przez upoważnionych członków.

Chatka plemienna

ChatkaPlemienna

Ikona chatki plemiennej w interfejsie plemienia.

Chatka plemienna to specjalny pokój plemienny, do którego mogą wejść tylko członkowie plemienia oraz gracze zaproszeni komendą /inv. Domyślna mapa chatki plemiennej została wykonana przez Tigrounette, natomiast członkowie z przywilejem mogą ją dowolnie zmieniać. Myszy odradzają się 15 sekund po śmierci.

Przywileje

Każda ranga posiada własne pozwolenia. Założyciel plemienia lub osoba, której przekazany zostanie tytuł szefa, posiada wszystkie dostępne pozwolenia. Lista pozwoleń:

  • Szef
  • Może zmieniać wiadomość powitalną
  • Może edytować rangi
  • Może zmieniać rangi członków
  • Może zapraszać nowych graczy
  • Może wyrzucać członków
  • Może odtwarzać muzykę
  • Może zmieniać chatkę plemienną Transformice
  • Może wczytywać mapy (/np @kod)
  • Może zarządzać forum

Forum

Jest to miejsce, gdzie plemię może przeprowadzać dyskusje, sondy itp.