FANDOM


Mysia norka - jeden z wielu elementów na mapie, występuje on na większości trybów gry. Po zebraniu sera należy do niej wejść, aby skończyć większość map.

Nagrody za pozycje

  • Pierwsze miejsce/first - otrzymujemy 16 punktów.
  • Drugie miejsce - otrzymujemy 14 punktów.
  • Trzecie miejsce - otrzymujemy 12 punktów.
  • Czwarte miejsce i niższe - otrzymujemy 10 punktów.

Rodzaje norek

Zwykła norka

Zwykłe mysie norki to normalne norki, które można znaleźć w prawie wszystkich trybach gry. Może być ich od jednej do trzech na każdej mapie. Nie ma znaczenia, do której norki wejdzie myszka, chociaż do niektórych norek łatwiej się dostać. Mapy ze zwykłymi norkami mogą mieć od zera do dwóch szamanów. Szaman na mapie otrzymuje liczbę punktów równą liczbie myszy, która zaniosła ser do norki.

Norki szamanów

Norki szamanów są podświetlone na niebiesko i różowo oraz pojawiają się na mapach z dwoma szamanami. Nie pojawiają się nigdy na jednej mapie ze zwykłymi norkami. Zawsze jest dwóch szamanów na takich mapach: jeden niebieski a drugi różowy (z kolorami odpowiadającymi norce, za którą są odpowiedzialni). Każdy szaman otrzymuje liczbę punktów będącą podwojoną sumą myszy, które weszły do norki jego koloru — różowy szaman nie otrzyma żadnych punktów za myszy, które weszły do niebieskiej norki i na odwrót. Z tego powodu szamani często walczą o dominację na mapie.