FANDOM


Komendy – formuły, przed którymi wstawiamy / , aby wykonały dane polecenie. Wpisujemy je bezpośrednio na chacie. Wpisanej przez nas komendy na chacie nie będą widzieć pozostałe myszki.

Wpływające na naszą mysz

 • /title - wyświetla listę zdobytych przez nas tytułów, każdy tytuł ma swój numer;
 • /title [numer] - ustawia konkretny tytuł na profil.

Pokoje

 • /room [nazwa pokoju] - dołączamy do dowolnego pokoju;
 • /x_eneko - przenosi nas do pokoju treningowego (szkolenie);
 • /bootcamp - dołącza nas do przypadkowego pokoju typu bootcamp;
 • /vanilla - dołącza nas do przypadkowego pokoju typu vanilla;
 • /survivor - dołącza nas do przypadkowego pokoju typu survivor;
 • /racing - dołącza nas do przypadkowego pokoju typu racing;
 • /defilante - dołącza nas do przypadkowego pokoju typu defilante;
 • /editor - wchodzimy do edytora map;
 • /totem - wchodzimy do edytora totemu;
 • /tutorial - przenosi nas do samouczka (tego, w którym jesteśmy zaraz po rejestracji);
 • /pw [hasło] - ustawia hasło na pokój, dzięki któremu mogą dołączyć tylko gracze, którzy je znają. Działa tylko na pokojach prywatnych, które ty stworzyłeś;
 • /menu - otwiera menu pokojów;
 • /module - lista oficjalnych pokoi minigier oraz lista myszy, które aktualnie w nich są.

Interakcja z innymi graczami

 • /c lub /w [nick gracza] - wysyłasz prywatną wiadomość do danej myszki;
 • /friend [nick gracza] - dodanie myszki do listy znajomych;
 • /ignore [nick gracza] - dodanie myszki do listy ignorowanych;
 • /chat [nazwa] - stworzenie/dołączenie do czatu;
 • /who - wyświetla listę graczy na danym czacie;
 • /profil [nick gracza] - otwiera profil danej myszki, wpisując same /profil wyświetli się nasz profil;
 • /mute [nick gracza] - nie wyświetla wiadomości danej myszki;
 • /silence [powód] - dzięki tej komendzie nie uzyskasz więcej prywatnych wiadomości od osób z poza twoich znajomych;
 • /silence* [powód] - dzięki tej komendzie nie uzyskasz więcej prywatnych wiadomości zarówno od osób z poza twoich znajomych jak i samych znajomych;
 • /ban [nick gracza] - oddajemy głos na wyrzucenie danej myszki z pokoju, jeżeli 10 myszy z tego samego pokoju zgłosi tego samego gracza zostanie on wyrzucony z pokoju na godzinę;
 • /report [nick gracza] - zgłoszenie osoby, która łamie regulamin gry. Moderator zadecyduje co zrobić z daną myszką, jeżeli zgłoszą je dwie osoby. Jeśli zgłoszona przez nas osoba zostanie zbanowana moderatorzy przy następnych zgłoszeniach otrzymają informacje, że twoje zgłoszenia są bardziej wiarygodne;
 • /watch [nick gracza] - powoduje, że wpisana przez nas mysz jest podświetlona na różowo, a reszta myszek staje się bardziej przezroczysta, dzięki czemu łatwiej zlokalizować danego gracza.
 • /clear - wyczyszcza historie czatu;
 • /mod - wyświetla listę dostępnych moderatorów oraz ich narodowość np. [pl] przed nickiem;
 • /mapcrew - wyświetla listę dostępnych twórców map oraz ich narodowość np. [en] przed nickiem;
 • /tribunal - wchodzimy w tryb obserwatora, dzięki czemu możemy pomagać moderatorom. Naszym zadaniem jest określić czy owa mysz gra uczciwie, czy nie.
 • /f [symbol państwa] - nasza myszka zaczyna machać flagą danego kraju. Dla przykładu jeżeli napiszemy /f pl nasza postać zacznie machać flagą Polski;
 • /election - otwiera okno elekcji;
 • /trade [nick gracza] - wysyłamy zaproszenie do handlu danej myszce.

Plemię

 • /t [wiadomość] - wysyła wiadomość na czacie plemiennym;
 • /t* lub /tc - otwiera czat plemiennym w nowym oknie;
 • /inv [nick gracza] - wysyła zaproszenie do chatki plemiennej (nie dodaje do plemienia);
 • /invkick [nick gracza] - wyrzucenie z chatki plemiennej wcześniej zaproszonego gracza;
 • /module [nazwa] - załadowanie dowolnej minigry np. #fight;
 • /stop - wyłączenie aktualnej minigry;
 • /np [kod] - załadowanie dowolnej mapy;
 • /npp [kod] - załadowanie dowolnej mapy po ukończeniu aktualnej;
 • /neige - włącza animację śniegu w chatce plemiennej na minutę;
 • /stop - wyłączenie śniegu;
 • /ch [nick gracza] - decydowanie kto będzie następnym szamanem;
 • /musique [link] - odtworzenie filmu z YouTube lub pliku mp3. Filmy z YouTube mogą być odtwarzane tylko, gdy na mapie znajduje się telewizor.

Darmowe przedmioty

 • /facebook - otrzymujemy 20 sztuk sera;
 • /atelier801 - otrzymujemy ciasto na głowę, które możemy założyć w sklepie;
 • /code - otwiera się okno, w którym możemy wpisać kody z różnych eventów.

Inne

 • /lsmap - wyświetla listę map stworzonych przez nas;
 • /time - pokazuje nasz czas spędzony w grze;
 • /nue - wszystkie myszki zostają pozbawione akcesorii tak jak na pokojach bootcamp. Ta opcja automatycznie się włącza, gdy dołączymy do pokoju gdzie jest 50+ myszy;
 • /font [czcionka] - zmienia czcionkę używaną na czacie;
 • /fontsize [#] - zmienia wielkość czcionki;
 • /langue [język] - zmienia język gry, np. /langue fr;
 • /cafe - tworzy małe ikony café na ekranie, aby się tego pozbyć należy wyjść z gry i zalogować się na nowo. Po kliknięciu jednej z nich może ona stworzyć kolejne 5 ikon.

Techniczne

 • /ping - wyświetla nasz ping;
 • /ips - wyświetla w lewym górnym rogu ekranu ramkę, w której zawarta jest informacja o pobieraniu Mb/s;
 • /debug - pokazuje grunty i zachowanie elementów, kiedy gra pracuje;
 • /version - aktualna wersja Transformice;
 • /lua - otwiera okno do pisania skryptów w języku lua;
 • /info [kod] - wyświetla informacje o danej mapie, m.in. autora;
 • /infoshop - kiedy jesteśmy w sklepie ukazuje ID oraz kategorie każdego z przedmiotów;
 • /parrain - otwiera okno do zapraszania znajomych do Transformice w zamian za nagrody;
 • /sauvertotem - zapisuje aktualny totem. Musisz być w edytorze totemu, aby użyć tej komendy;
 • /resettotem - resetuje aktualny totem. Musisz być w edytorze totemu, aby użyć tej komendy.

Specyficzne komendy pokojów

Pokoje Music

 • /skip - jeżeli wystarczająco dużo osób to wpisze zostanie pominięty aktualny film z YouTube.

Usunięte komendy

 • /^^ - pokazywała informacje na temat klienta gry/przeglądarki, Flash Player i systemu na którym uruchomiono grę;
 • /modeexpo - usuwała lewą część starego interfejsu gry;
 • /filter - nie wyświetlała wulgarnych słów na czacie.