FANDOM


Drzewko umiejętności

Drzewko umiejętności - zbiór umiejętności dla szamana. Inaczej zwana po prostu "umiejętności".

Specjalizacje

Dodatkowe informacje

  • Z każdym poziomem otrzymujemy 1 punkt. Możemy za niego wykupić wybraną umiejętność,
  • Niektóre myszki nie mają specjalnych emblematów szamana lub nie chcą ich nosić, więc ich emblemat to symbol umiejętności przewyższającej inne.